‘Belast Koloniaal Verleden’ in vaste presentatie

Het Belasting & Douane Museum ziet het als een plicht om een zo evenwichtig mogelijk beeld van de Nederlandse fiscale geschiedenis te presenteren, dus ook de koloniale periode. Ons ‘belast koloniaal verleden’ heeft daarom een plek in de vaste presentatie gekregen.

De tijdelijke tentoonstelling ‘Belast Koloniaal Verleden’ vormde in 2022 voor het museum het startpunt voor een inclusievere presentatie van de collectie. De koloniale belastingsystemen in de Nederlandse geschiedenis stonden hierbij centraal, met aandacht voor de onderdrukking, uitbuiting en slavernij die hiermee gepaard gingen.

Nu krijgt de bezoeker in een mooi vormgegeven setting inzicht in hoe het systeem erop gericht was zoveel mogelijk opbrengsten te genereren voor de Nederlandse schatkist.