Bezegeld - 400 jaar fiscaal zegel

Inleiding

Inleiding

Het is het jaar 1623, 400 jaar geleden.
Na een twaalfjarig bestand dat eindigde in 1621 is de oorlog hervat.

De Spanjaarden hebben Bergen op Zoom belegerd, Steenbergen is ingenomen en de vijandige troepen staan aan de grenzen. De jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heeft het moeilijk. Op de verdediging van het land is tijdens het bestand veel bezuinigd. Alle belastingen zijn al verhoogd en nog komt er onvoldoende binnen om de uitgaven voor de verdediging op peil te brengen. Er wordt dan ook naarstig gezocht naar nieuwe belastingen.

En toen viel op 24 april 1623 een brief in de bus bij de Staten-Generaal waarbij werd aangegeven dat er een idee was voor een nieuwe belasting die voor de mensen niet bezwaarlijk zou zijn. Dat klonk natuurlijk als muziek in de oren! Het belastingzegel was geboren. Als eerste verplicht van toepassing om allerhande akten en andere gewichtige papieren geldig te laten zijn. Vervolgens verspreidde het zich razendsnel over de hele wereld en kreeg het tal van andere toepassingen, zoals op kranten, luxe producten, haarpoeder, tabak, speelkaarten, alcoholische dranken, suiker, zout en ga zo maar echt eindeloos door.

400 jaar later vinden we het belastingzegel nog steeds terug in Nederland, vooral in de vorm van accijnsbandenrollen op tabakswaren. De meeste belastingzegels in Nederland waren overigens in 1971 afgeschaft.

Maar ook wereldwijd wordt het zegel nog steeds gebruikt, bijvoorbeeld in Suriname en Indonesië. En niet alleen voor tabak- en drankaccijns maar ook nog voor de ‘oude’ toepassing op akten en andere gewichtige papieren.

‘’De betekenis van de Nederlandse uitvinding van het Belastingzegel kan niet onderschat worden.’’

En de ontwikkelingen gaan nog door, bijvoorbeeld in India waar belastingzegels worden voorzien van hologrammen tegen vervalsing.

De betekenis van de Nederlandse uitvinding van het Belastingzegel kan niet onderschat worden. Een 400 jaar oud ononderbroken mondiaal middel of hulpmiddel van belastingheffing is een jubileum waardig.