Collectie Belasting & Douane Museum nu online!

Collectie Belasting & Douane Museum online

Het project herregistratie collectie bevindt zich in zijn eindfase. Doel van het project is het nalopen van de objecten zowel in het museum als in het depot op aanwezigheid, afbeelding en juistheid van gegevens. In totaal moeten 40.000 objecten de revue passeren. Via onze website onder het kopje museum collectie online krijgt u vanaf 26 januari 2016 inzicht in onze collectie. Als online platform wordt gebruik gemaakt van DIMCON (Digitale Museale Collectie Nederland). DIMCON is het online platform van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed waarmee musea hun collectie online kunnen zetten. In de loop van 2016 zal onze gehele collectie via DIMCON up-to-date te raadplegen zijn.

Ook is het vanaf 26 januari mogelijk via de link museum documentatie al onze jaarverslagen vanaf 1938, de ambtenaren jaarboekjes 1833 tot en met 1978) en ons museumblad Impost te raadplegen. Ga naar www.bdmuseum.nl en u treft een schat aan informatie die in de loop van het jaar verder zal worden aangevuld.

Naast de online toegang tot de collectie en de documentatie blijft een bezoek aan het museum meer dan de moeite waard. De historische sensatie van een object komt het beste tot zijn recht in het museum zelf.