Bruikleenbeleid

Regels, kosten en voorwaarden

Wilt u een object uit onze collectie in bruikleen nemen? Dat kan. Het Belasting & Douane Museum kent een ruimhartig bruikleenbeleid. Om het bruikleenverkeer in goede banen te leiden, hebben we regels opgesteld over het aanvragen van een bruikleen en gelden er uiteraard bruikleenvoorwaarden.

Regels voor bruikleen aanvragen

 • Een bruikleenaanvraag moet minimaal drie maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen worden ingediend.
 • Uw aanvraag bevat de volgende informatie:
  -naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  -contactpersoon (naam, functie, telefoon, postadres, e-mail)
  -actueel facility report van de instelling
  -reden van aanvraag (tentoonstelling, onderzoek, etc.) en korte beschrijving van het project
  -tentoonstellingsperiode(n), -naam en –plaats
  -objectenlijst met inventarisnummers
 • Aanvragen worden alleen in behandeling genomen na het indienen van een schriftelijk verzoek.

Aanvraag sturen

U kunt uw bruikleenaanvraag richten aan de directeur: Belasting & Douane Museum t.a.v Frans Fox, Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam of een email sturen aan collectie@bdmuseum.nl.

Bruikleenkosten en voorwaarden

Per 1 januari 2021 vragen wij een vergoeding voor bruiklenen. Per bruikleenaanvraag is dat 125 euro, ongeacht het aantal objecten. Bekijk hier de Bruikleenkosten en alle bruikleenvoorwaarden Algemene Voorwaarden Bruiklenen2020. Komt u er niet uit? Graag bekijken wij, samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie krijgt u bij de afdeling Collectiebeheer, via het algemene telefoonnummer 088 -151 49 00.