Het favoriete object van Frans Wijnvoord

Rijkswapen-bord

Frans is meubelmaker en decorbouwer, wat in het museum al heel vaak van pas is gekomen. Aan iedere tentoonstelling heeft hij zijn bijdrage geleverd en ook doet hij klussen voor de collectie. De tentoonstellingen zijn steevast op tijd af. Voor de wapenborden is dat een heel ander verhaal…

Oorspronkelijk was de hoofdtaak van Frans om de enorme collectie rijkswapenborden van het museum te restaureren. Bij een inventarisatie langs belastingkantoren door het land zijn alle borden in de museumcollectie opgenomen en geregistreerd. Er bleek veel te worden gehobbyd op de kantoren, ijverige klussers hadden de wapenborden overgeschilderd en daarbij niet de juiste heraldische kleuren gebruikt. Latere versies van het rijkswapen hebben vergulde leeuwen. Ambtenaren blijken dit mooi te vinden, want op veel van de oudere borden waren de bruine leeuwen overgeschilderd met goud.

Frans werd in eerste instantie bij het museum aangenomen om dit restauratieproject voortvarend aan te pakken. Hij heeft er een groot aantal gedaan, maar er blijven er nog genoeg over. Hij begon er alleen maar aan als hij een aantal uren onafgebroken bezig kon zijn, want het werken met bladgoud vereist opperste concentratie. Omdat er zoveel liefde en vakmanschap bij komt kijken, is zijn favoriete object een door hemzelf gerestaureerd wapenbord.

Ons echte goud

Frans heeft tientallen rijkswapenborden gerestaureerd en tijdens de Nationale Museumweek in 2018 konden bezoekers Frans’ gouden handen in actie zien. Drie middagen heeft Frans op zaal kronen en leeuwen met bladgoud bewerkt, opnieuw verguld en de gietijzeren wapenborden in de juiste heraldische kleuren bijgewerkt.