Museumschatten

Halbank met portret van luitenant-admiraal Cornelis Tromp

Object: zitmeubel, beeldhouwwerk, schildering

De bank heeft een schildering van de zeeslag bij Oland in juni 1676, die als inzet had: het terugwinnen van de door de Zweden ingelijfde Deense kustprovincies Skane en Blekinge en de heerschappij over de tol bij de Sont (zeedoorgang tussen Denemarken en Zweden).

Plakkaat op de tiende penning en twintigste penning

Object: publicatie 1571

De tiende penning was een belasting van 10% op de verkoop van roerende goederen, de eerste vorm van BTW, die de hertog van Alva wilde invoeren in Nederland. Het verzet tegen deze belasting en de Spaanse onderdrukking is de start geweest van wat de geschiedenisboeken is ingegaan als de Tachtigjarige oorlog. Op het titelblad staat het wapen van Philips II.

Slikkerstoilet

Dit slikkerstoilet deed jarenlang dienst op Schiphol. Bolletjesslikkers, die via een röntgenfoto tegen de lamp waren gelopen, moesten hierop hun smokkelwaar uitpoepen. Het slikkertoitet bevindt zich op de 3e verdieping.