Museumschatten

Halbank met portret van luitenant-admiraal Cornelis Tromp

Object: zitmeubel, beeldhouwwerk, schildering

De bank heeft een schildering van de zeeslag bij Oland in juni 1676, die als inzet had: het terugwinnen van de door de Zweden ingelijfde Deense kustprovincies Skane en Blekinge en de heerschappij over de tol bij de Sont (zeedoorgang tussen Denemarken en Zweden).

Plakkaat op de tiende penning en twintigste penning

Object: publicatie 1571

De tiende penning was een belasting van 10% op de verkoop van roerende goederen, de eerste vorm van BTW, die de hertog van Alva wilde invoeren in Nederland. Het verzet tegen deze belasting en de Spaanse onderdrukking is de start geweest van wat de geschiedenisboeken is ingegaan als de Tachtigjarige oorlog. Op het titelblad staat het wapen van Philips II.

Vermogensbelastingbrievenbus

Object: brievenbus

In 1893 heeft minister Pierson van Financiën de vermogensbelasting ingevoerd. In verband met de geheimhouding en privacy werden speciale gietijzeren brievenbussen vervaardigd, om aangiften in te deponeren. Deze vermogensbelastingbrievenbussen hingen tot 1916 in gemeentehuizen en belastingkantoren.