Smokkelobjecten

Smokkelobjecten, in beslag genomen goederen of verboden handel behoren ook tot de collectie. Van schoenen met dubbele bodems, speciaal gemaakte smokkelkleding tot nepartikelen, die haast niet van echt te onderscheiden zijn. De geschiedenis van de wereld van de douane, grenzen, smokkel en controle levert vele ‘spannende’ items op. Met achter elk object een verhaal, zoals ook het slikkerstoilet.

Smokkelfiets

Object: fiets, smokkelmiddel

Deze smokkelfiets is uit de jaren dertig van de twintigste eeuw.. In de holle spatborden werd alcohol naar België gesmokkeld. In het holle zadel werd sigarettenpapier mee teruggenomen. Hiervoor gold een aparte belasting in Nederland in die tijd.

Smokkelcent

Object: smokkelmiddel

Deze uitgeholde cent is gebruikt voor het smokkelen van opium in Nederlands–Indie. Nederland had een monopolie in de opiumproductie.

Schildpadschild

Object: verboden waar

Dit schildpadschild is via de Douane Rotterdam in bezit gekomen van het museum. In het kader van de Flora- en faunawet van 1 april 2004 odt de invoer- en uitvoer van bedreigde uitheemse soorten geregeld door een sleutel van vrijstellingen, certificaten, ontheffingen en vergunningen.