Digitale archiefkast-Tentoonstelling NBI

Tentoonstelling GOED / FOUT, naoorlogse afrekening

Voor wie meer wil weten over de behandelde onderwerpen in de tentoonstelling “GOED / FOUT naoorlogse afrekening“, is deze digitale archiefkast te raadplegen, met daarin boeken, links naar podcasts, artikelen, publicaties, websites en onderzoeken.

BOEKEN

Naast onderstaande boeken is er ook het boek van Rob Pijpers: Hou-zee! Dreggen in de beerput van een nationaal socialistische familie, (recensie over dit boek). De schrijver spaart zijn voorouders niet, onder wie grootouders Lambertus en Geertje. Het verhaal van Geertje komt terug in de tentoonstelling. Zo ook de hoofdpersonen uit de boeken ‘De vergeten Duitser’ van Bert Hinnen en ‘Schaamte en trots in Wassenaar’ van Harry Vogels. Deze boeken bevatten achtereenvolgens: het levensverhaal van Richard Bauer – een tot vijand verklaarde Duitse inwoner van Nederland (sinds 1930), getrouwd met een Nederlandse vrouw en drie kleine kinderen toen de oorlog uitbrak – en de bewogen familiegeschiedenis van Harry Vogels, wiens grootvader lid was van de NSB.

PODCASTS

  ARTIKELEN

  • M.Oprel: Fout vermogen, historica Marieke Oprel over de Nederlandse ervaring met het beheer van vijandelijke vermogens (Essay Binnenlands Bestuur, week 33, 2023)
  • M. Oprel: Identifying “enemy citizens”, Dutch (de-)enemisation policies towards German nationals (1944-1967) (Francia, Journal for Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 44 (2017)

            Rechtshistorisch drieluik Maandblad Belasting Beschouwingen:

  • Mr. dr. S.M.H. Dusarduijn: Het pijnlijke herstel (deel 1) De naoorlogse jaren: Opkomst en teloorgang van het NBI, met aandacht voor de werkzaamheden van het NBI en de inzet van belastingambtenaren bij uiteenlopende NBI-taken. (pdf van het artikel is te downloaden via bovenstaande link)
  • Mr. dr. S.M.H. Dusarduijn: Het pijnlijke herstel (deel 2) De fiscale bakermat: De inzet van bijzondere heffingen ten behoeve van de wederopbouw, in relatie tot de confiscatie vijandelijk vermogen. De gevolgen daarvan voor de overdracht van Huis Doorn ter verrekening van de aanslag voor vermogensaanwasbelasting op naam van de keizer. (24 november 2023)
  • Mr. dr. S.M.H. Dusarduijn: Het pijnlijke herstel (deel 3) Joodse vermogensbezitters beschouwen als vijand?  In dit afsluitende artikel van het drieluik wordt specifiek ingegaan op de Joodse vermogensbezitters die op grond van hun oorspronkelijke nationaliteit zowel tot  de groep vijandelijke onderdanen als afwezigen. (15 december 2023).

  WEBSITES: NATIONAAL ARCHIEF

  ONDERZOEKEN

  • M. Oprel: The Burden of Nationality Dutch citizenship policies towards German nationals in the aftermath of the Second World War (1944-1967)
  • Wim van Meurs en Marieke Oprel zijn projectleiders geweest bij nog meer onderzoeken naar onteigening en rechtsherstel van Joodse burgers, die de afgelopen jaren in opdracht van gemeenten zijn uitgevoerd.
  • Onderzoeken naar onteigening van Joods vastgoed in WOII en rechtsherstel: Het team van Advies & Actualiteit van de Radboud Universiteit doet in opdracht van verschillende Nederlandse gemeenten onderzoek naar de onteigening van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog en de rol die gemeenbesturen hierin zowel tijdens als na de oorlog gespeeld hebben. Ook wordt licht geworpen op het handelen van gemeenten in het proces van rechtsherstel voor Joodse burgers en hun nabestaanden.