Disclaimer

Privacy statement
De opgegeven persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres zullen door het Belasting & Douane Museum uitsluitend worden gebruikt om te informeren over onze activiteiten. Deze zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden.
Aan onze uitgaande emails kunnen geen rechten worden ontleend. Bijgesloten bestanden kunnen virussen bevatten, wij controleren echter ieder uitgaand bericht hierop. Eventuele schade door virussen kan niet op ons verhaald worden. Tenzij anders vermeld geldt de inhoud van de gevoerde communicatie, alleen voor de geadresseerde(n). Andere partijen kunnen hier geen rechten aan ontlenen.