Eerbetoon aan Lieftinck

De initiatiefnemer van de koffertjes-traditie en het allereerste Derde dinsdag in september koffertje hebben een vaste plek in het museum gekregen. In de ruimte Daarom betalen we belasting staat in glas een beeltenis van oud minister Lieftinck, met zijn koffertje.

Het was Lieftinck die in 1946 de eerste naoorlogse begroting op Prinsjesdag in stijl wilde presenteren. Hij heeft een van zijn ambtenaren op pad gestuurd om een koffertje te kopen. Het werd een eenvoudig bruinleren koffer, omgerekend voor € 1,70 aangeschaft bij leerhandel ‘Van de Broek’ op de laan van Meerdervoort in Den-Haag. Het opschrift ‘Derde dinsdag in september’ is er in eerste instantie met letters van goud papier op aangebracht. Een paar jaar later is de tekst er met goudverf op ‘geschilderd’, omdat de letters loslieten.

In het koffertje van Lieftinck zijn vele rijksbegrotingen en Miljoenennota’s door de minister van Financiën meegenomen naar de Tweede Kamer. Tot in 1964 de huidige Prinsjesdag-koffer in gebruik is genomen. Sindsdien behoort het koffertje van Lieftinck tot de museumcollectie.

Het koffertje staat symbool voor (de geschiedenis van) de Nederlandse overheidsfinanciën, voor het huishoudboekje van Nederland. Jaarlijks biedt het koffertje aan belastingbetalers antwoord op de vraag: waarom betalen we belasting en waar blijft het geld?

 

Uit eerbetoon aan Lieftinck heeft minister Dijsselbloem van Financiën dit museumstuk in 2015 ter hand genomen om er de rijksbegroting en Miljoenennota voor 2016 mee aan te bieden. Met het terugbrengen van Lieftinck’s koffertje heeft hij destijds de mini-expo over Prinsjesdag geopend.