Musea Bekennen Kleur

Met trots kunnen wij melden dat wij ons hebben aangesloten bij het platform Musea Bekennen Kleur (MBK), met de tweede lichting. In maart 2020 is MBK gestart, een platform waar musea diepgaand met elkaar in gesprek gaan over de vraag hoe we gezamenlijk diversiteit en inclusie gaan waarmaken.

Anno 2020 zijn de meeste mensen in Nederland het er wel over eens dat kolonialisme niet goed is geweest voor de gekoloniseerde landen en dat racisme moet worden bestreden. Wereldwijde Black Lives Matter protesten leidden ook hier tot herbezinning op en nuancering van de Nederlandse bijdrage aan de wereldgeschiedenis. Historische musea zijn in de positie om alle kanten van de geschiedenis te tonen en het Belasting & Douane Museum ziet het als een plicht om een zo evenwichtig mogelijk beeld van de Nederlandse geschiedenis te presenteren. Dus óók de periode waarin onderdrukking en uitbuiting van andere volken de staatskas hebben gevuld. Wij streven ernaar om een divers en inclusief museum te zijn, waar erkenning, herstel en bestrijding van racisme worden geprogrammeerd.

De MBK samenwerking geeft ons de kans tot gezamenlijke reflectie en advies wat betreft onze plannen voor de vaste presentatie en in het bijzonder voor de tentoonstelling “Belast koloniaal verleden” die in oktober 2021 gepland staat. In deze tentoonstelling staan belastingen en koloniale belastingsystemen centraal als een van de aspecten van de Nederlandse overheersing.

10 november jl. heeft de Koning een digitaal werkbezoek gebracht aan MBK