Missie en organisatie

 

Het Belasting & Douane Museum is een eigentijds museum rond een thema van historisch en maatschappelijk belang. Met zijn collectie, tentoonstellingen, educatieve programma’s en publieksactiviteiten biedt het museum een cultuurhistorische beleving voor jong en oud.

Oorsprong
Het museum is in 1937 opgericht als ‘Stichting Belastingmuseum Prof Dr. Van der Poel’. Naamgever Johannes van der Poel was directeur Invoerrechten & Accijnzen. Hij legde een fiscaal-historische verzameling aan om zijn studenten aan de Belastingacademie aanschouwelijk onderwijs te kunnen geven.
Zijn collectie vormt nog steeds de basis van het museum. Het is een bron van boeiende verhalen en een prikkelende kijk op belastingen. Het museum heeft zich ontwikkeld tot een publieksmuseum. Bezoekers kunnen in een thematische en interactieve opstelling, de waarde van Nederland ontdekken.

Missie
Het museum wil mensen inzicht geven in het hoe en waarom van belasting betalen, één van de belangrijke pijlers onder de samenleving. En doet dit, door aan de hand van de geschiedenis en de cultuurhistorische collectie, belastingen tot leven te laten komen. Het museum belicht belastingen in verschillende perspectieven, opdat bezoekers zich een concreet beeld kunnen vormen van het belang en de waarde van belastingen. Door belasting te betalen zorgen we voor een leefbare samenleving, al eeuwen lang.

Organisatie
Het Belasting & Douane Museum is statutair een stichting. Het museum werkt naast het vaste museumteam- bestaande uit de directeur, het team Collectie, team Educatie, team Communicatie en het team Bedrijfsvoering – met tal van vrijwilligers en ingehuurde museumdocenten en rondleiders.

De Stichting Belastingmuseum Prof. Dr Van der Poel heeft de ANBI-status.