Privacy

Privacy statement en bescherming van persoonsgegevens

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Museum
Het Belasting & Douane Museum verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
  • Belangstellenden van en bezoekers aan het museum
  • (oud)bestuursleden, (oud) collega’s zoals vrijwilligers, museumdocenten, rondleiders en vaste staf
  • Mensen die lid willen worden of lid zijn van de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum

Vrienden
Een aangewezen medewerker van het Belasting & Douane Museum beheert en verwerkt de persoonsgegevens, ten behoeve van de museum en de Vriendenorganisatie. De voorzitter van de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum heeft schriftelijk toestemming gegeven aan de directeur van het museum om persoonsgegevens van de Stichting Vrienden te laten beheren en verwerken door een aangewezen medewerker van het museum.

Gegevens kunnen gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om te informeren over activiteiten van het museum en de Stichting Vrienden. Wilt u niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken. Ook zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is, voor normaal gebruik binnen het museum en de Stichting Vrienden of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Persoonsgegevens van schenkers blijven voor onbepaalde tijd bewaard en zijn niet zichtbaar of toegankelijk voor derden. De duur van een onbepaalde tijd kan schriftelijk door de schenker worden ingeperkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
U kunt uiteraard een verzoek bij het museum indienen om persoonsgegevens in te zien. Het museum stelt persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden maar wisselt enkel en alleen gegevens uit die noodzakelijk zijn voor de administratie tussen Museum en Vrienden ten behoeve nieuwsbrieven, financiële verwerkingen en activiteiten.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Belasting & Douane Museum terecht op: infoprivacy@bdmuseum.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens in een van de producten of diensten van het Belasting & Douane Museum verwerken kunt u hiertegen een bezwaar indienen via de mail, onder vermelding van ‘bezwaar tegen een verwerking’. Wilt u daarbij een concrete verwijzing doorgeven naar de plaats waar we uw persoonsgegevens hebben verwerkt, bijvoorbeeld door middel van een link. Gebruik hiervoor de postbus: infoprivacy@bdmuseum.nl.

Disclaimer
De inhoud van www.bdmuseum.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel het Belasting & Douane Museum tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het museum expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies
Wij en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om onze website en social media te verbeteren, naar behoren te laten werken en te analyseren. Door op bij de cookiemelding op akkoord te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Opt-out
Het museum kan (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van een inschrijving voor een activiteit, verhuur van museumruimtes of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om voor deze serviceberichten uit te schrijven omdat ze een verplichting van de klant inhouden. Voor overige berichten is het mogelijk door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien u geen prijs stelt op informatie over het museum en de Stichting Vrienden, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit aan ons doorgeven via infoprivacy@bdmuseum.nl. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Rotterdam, 24 mei 2018