Stichting Geschiedenis Overheidsfinanciën

De Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën (SGvdO) werd in 1991 opgericht met als doel: het bevorderen van de bestudering van de geschiedenis van de overheidsfinanciën, bij voorkeur in interdisciplinair verband. De stichting bereikt dit door:
– het houden van bijeenkomsten, lezingen en excursies
– het uitgeven of doen uitgeven van publicaties, alleen of in samenwerking met anderen
– het bevorderen en onderhouden van contacten en het samenwerken met overheidsinstellingen, universiteiten, musea, historische verenigingen en andere, in of buiten Nederland gevestigde instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van de geschiedenis van de overheidsfinanciën of daarmede verband houdende terreinen.

Informatie over de activiteiten van de Stichting en de samenvattingen van de lezingen zijn te vinden op de webpagina van de SGO

U kunt voor € 11,50 lid worden van deze stichting. U wordt dan uitgenodigd voor lezingen met borrel.  U kunt zich als lid aanmelden door te mailen naar: info@sgvdo.nl.

Uw bijdrage kunt u overmaken op ING-bankrekening IBAN NL84 INGB 0006261410 t.n.v. Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën onder vermelding van uw naam en (mail)adres.

Leden van het bestuur:

  • Dr. Victor Enthoven, voorzitter
  • Dr. Wietse Veenstra, thesaurier
  • Dr. Maarten Manse, lid
  • Dr. Alberto Feenstra, lid

Het KvK-nummer is: 41156791. De stichting is statutair gevestigd te Den Haag.

ANBI

Het museum heeft de ANBI-status, ga hiervoor naar:

http://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/nmv/belasting-douane-museum/