Universiteit Leiden

Het museum heeft een bijzonder hoogleraarsstoel aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Belastingrecht. Ten behoeve van het museum wordt onderzoek uitgevoerd naar fiscale onderwerpen. Sinds juni 2015 wordt de stoel bekleed door Rex Arendsen, bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijke en Historische Context van het Belastingrecht’ te Leiden. In 2020 werd hij als bijzonder hoogleraar voor 5 jaar herbenoemd. Aan de leerstoel is, per aanstellingsperiode van 5 jaar, ook een promovendus verbonden.

Rex Arendsen doet onderzoek naar de ontwikkeling van belastingsystemen; kijkend naar heden, verleden en toekomst. Hij focust daarbij op twee thema’s:

  1. Allereerst richt hij zich op het perspectief van staatsvorming en –ontwikkeling en de wisselwerking met formalisering en professionalisering van de belastingheffing. Het PhD-onderzoek van Maarten Manse naar ‘de geschiedenis van het belastingrecht in Indonesië’ is daar een mooi voorbeeld van.
  2. Het tweede thema betreft de rol en impact van digitalisering met betrekking tot de uitvoering van het belastingrecht. Daarbij zijn uitvoerbaarheid en vereenvoudiging belangrijke onderwerpen. In 2021 is promovenda Maartje van Mulken binnen dit thema gestart met haar PhD onderzoek naar ‘The Role of Data in the Innovation of the International Tax System’.

Meer achtergronden zijn te vinden op de profielpagina van de bijzonder hoogleraar op de website van de Universiteit Leiden.

De leerstoel wordt gefinancierd door de museumstichting, de Universiteit Leiden en de Douane. Een curatorium bestaande uit leden van het stichtingsbestuur en de Universiteit Leiden ziet toe op de kwaliteit van de werkzaamheden van de bijzonder hoogleraar.