Universiteit Leiden

Jarenlang al is er sprake van een samenwerking tussen de Universiteit van Leiden en de Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel. Dit heeft ertoe geleid dat er een bijzonder hoogleraar van de universiteit verbonden is aan het museum, die onderzoek uitvoert naar onderwerpen uit de fiscale geschiedenis van Nederland. Per 1 juni 2015 is de heer dr. ir. Rex Arendsen benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Maatschappelijke en Historische Context van het Belastingrecht’. Zijn onderzoek zal uitgaan naar het belastingsysteem in het voormalig Nederlands-Indië. Eerder werd de bijzondere leerstoel bekleed door Prof. Dr. Ferdinand Grapperhaus, tot 1995, en van 1995-2013 door Prof. Mr. Onno Ydema.
Het curatorium die de hoogleraar begeleid, bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. J.P. Boer (hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden, tevens voorzitter van de afdeling Belastingrecht)
  • Prof. dr. H. Vording (hoogleraar belastingrecht Universiteit Leiden)
  • Drs. E. Pluymen (conservator bij het Huis van de Europese Historie te Brussel tevens bestuurslid van het museum)
  • Dr. J.C.K.W. Bartel (oud-lid van de Raad van State, tevens bestuurslid van het museum)

Voor informatie kunt u contact opnemen met de directeur van het museum drs. F.M. Fox via fox@bdmuseum.nl