Vaste presentatie

Laat je verrassen. Het museum biedt voor jong en oud een thematisch en interactieve ontdekkingsreis door onze belastinggeschiedenis en de wereld van de Douane. Zelfstandig te doen of met een gratis speurtocht, leuk voor het hele gezin. Ook een exclusieve rondleiding is te boeken.

Ervaar de ontwikkeling van de Douane

Met spectaculaire projecties worden ruim vier eeuwen douanegeschiedenis tot leven gebracht. Voor de oorsprong van de Douane gaan we terug naar het einde van de 16e eeuw , toen 5 admiraliteiten begonnen met het heffen van invoergelden om grenzen en handel te kunnen beschermen. Daaruit ontwikkelde zich een organisatie met een belangrijke internationale rol en steeds complexere taken.

Maak kennis met de oudste belastingen

Ontdek belastingen uit vervlogen tijden en achterhaal waar men vroeger zoal belasting over betaalde: van middeleeuwse tolheffing en accijnzen op bijvoorbeeld zout en brood, de 18e-eeuwse belasting op waaiers tot de vooroorlogse rijwielbelasting, met het fietsplaatje als bewijs van betaling. En de zilverbelasting die tot 1953 heeft bestaan en geïnd werd door de Waarborg.

Ga naar het theater

Belastingen zijn nauw verbonden met de geschiedenis van Nederland. Bezoek het Tiende Penning Theater en ontdek welke rol belastingen speelden in de ‘Tachtigjarige Oorlog. Een voorstelling met Willem van Oranje, de Geuzen en de hertog van Alva in de hoofdrol.

Leer over het 'belast koloniaal verleden'

Om een zo evenwichtig mogelijk beeld van de Nederlandse fiscale geschiedenis te presenteren besteden we in de vaste presentatie ook aandacht aan ons ‘belast koloniaal verleden’. Aan de hand van bijzondere objecten krijgt de bezoeker inzicht in de onderdrukking, uitbuiting en slavernij die met de koloniale belastingsystemen gepaard gingen. Het systeem was erop gericht zoveel mogelijk opbrengsten te genereren voor de Nederlandse schatkist.

Onderzoek smokkelwaar

Het museum toont een wereld waarin heel wat wordt af gesmokkeld. Ging het vroeger nog om boter en tabakswaren, de huidige smokkelzaken gaan veel verder dan dat. De meest vreemde smokkelobjecten en -verhalen brengen het werk van de Douane tot leven.

Meet en weet

Ontdek hoe accijnzen vroeger werden gemeten, gewogen en berekend. Douanebeambten gebruikten bijvoorbeeld een speciale peilstok om de hoeveelheid wijn in een vat te meten en zo de hoogte van de wijnaccijns te kunnen bepalen.

Ga op kunstroute

Ga op pad langs de op belasting geïnspireerde kunstwerken. De kunstroute voert langs tien door de conservatoren geselecteerde werken. met werk van Jan van Goyen – Tolhuis aan de Merwede. Andere werken van beroemde hand zijn: Isaac Israëls’ De Ashanti-dansers en een ets van Rembrandt, waar de Ontvanger-Generaal Jan Uyttenbogaert op afgebeeld staat.

Achterhaal waar het geld blijft

Onder het multimediale uitgavenplafond, ziet u welke voorzieningen uit uw belastinggeld betaald worden. De kunstzinnig vormgegeven in het museum belicht de besteding door de eeuwen heen. En de nieuwste cijfers uit de Miljoenennota zijn elk jaar vanaf Prinsjesdag in het museum te vinden.

Test je financiële skills

Nieuw in het museum is het GeldLab, waar jongeren spelenderwijs kunnen leren omgaan met geld. Hoe jonger geleerd goed met geld om te gaan, hoe kleiner de kans op geldproblemen later. Centraal staan 9 games, waarbij geld kan worden verdiend, uitgegeven, gespaard en/of geleend.