Nieuw op de website: Fiscale tijdlijn

Altijd al willen weten welke ‘vreemde’ belastingen er in het verleden in Nederland zijn geheven? Ooit gehoord van oorgeld, belasting op schoorstenen, ramen, deuren, pruiken en haarpoeder? De tijdlijn geeft antwoord. En op nog veel meer. Ook op de vragen: wie er belasting betaalden aan wie, waarover en waar het geld aan besteed is door de eeuwen heen. Rijkelijk geïllustreerd met beelden uit de collectie van het museum maakt u een digitale reis door de tijd.

Een reis door de Nederlandse geschiedenis, van de vroege Middeleeuwen via de Spaanse overheersing, Gouden eeuw, Franse tijd, totstandkoming van ons Koninkrijk tot nu. Met historische hoogtepunten en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn (geweest) op de belastingheffing en besteding ervan.
Een paar eeuwen geleden was er in Nederland nog niet zoveel nodig om de samenleving draaiend te houden. Het ging vooral om het beschermen van land en inwoners, het aanleggen van (vaar)wegen, bevorderen van handel en het handhaven van de rechtsorde. Naarmate de maatschappij veranderde en de bevolking in omvang toenam, moesten er steeds meer zaken collectief geregeld worden. Vanaf eind 19e, begin 20e eeuw zie je ook dat de overheid steeds meer taken op zich heeft genomen, zoals de zorg voor onderwijs, volksgezondheid, volkshuisvesting, sociale zekerheid, tot de recentere bescherming van natuur en milieu. Nieuwe belastingen zijn ingevoerd, oudere belastingen afgeschaft of aangepast. De tijdlijn neemt u mee in de veranderingen in de samenleving en de opbouw van Nederland.