Nieuw schilderij in de collectie

   

Vandaag heeft “De betaling van de tienden” een plek in de vaste presentatie gekregen. Het schilderij, naar Pieter Brueghel de Jonge,  ook wel “De Belastingontvanger” genoemd, dateert uit circa 1630. Het heeft een voorstelling die vele malen door Brueghel de Jonge is geschilderd, niet alleen door hemzelf, aan het begin van de 17e eeuw, maar ook door kopiisten uit zijn atelier. Wereldwijd zijn er 91 schilderijen met deze voorstelling bekend, waarvan er slechts 25 van de hand van Brueghel de Jonge zelf zijn.

 

Er is zoveel te zien in dit chaotische kantoor bomvol administratie, waar de stukken zelfs verspreid over de vloer liggen. De ontvanger zit achter een tafel, met een pen achter zijn oor, een document lezend.  Naast de openstaande deur zit een klerk onverstoorbaar te schrijven. De drukte deert hem niet, wat beslist een gunstige eigenschap is om in een dergelijke chaos je werk te doen. Boeren en buitenlui staan in de rij om hun belasting af te dragen, meest in natura: een tiende deel uit opbrengsten van land en veeteelt. De zogeheten tienden betaalden onze voorouders in de vroege Middeleeuwen aan de landheer (hertog of graaf). Kom van dichtbij alle details bewonderen.