Nieuw zilver in het museum

Een specerijenstrooier en een miniatuur kraantjeskan hebben een plek gekregen in de vaste presentatie. De zilvervitrine is hiervoor opnieuw ingericht en een ‘zilveren boekje’ biedt informatie over zilversmeden, keuren en belasting. Bij alle getoonde objecten is hierin te lezen door wie, waar en wanneer het zilverwerk gemaakt is en meer. Als belasting was betaald, werd er ook een belastingteken in het stuk geslagen. De keuren vertellen zo de geschiedenis van ieder stuk.

De miniatuur kraantjeskan heeft twee handvatten en drie kranen. Het kannetje heeft op buik en deksel versieringen van acanthusranken en bladeren en dateert uit circa 1700. Op de onderkant van de kraantjeskan staat het meesterteken van de druiventros (Amsterdam) en in de rand van het deksel twee herkeuren, belastingtekens. De nieuwe zilverwerken zijn aangekocht door de Vrienden van het Museum. voor meer zilverwerk kijk bij Collectie.