Coronamaatregelen schoolbezoek

Het Belasting & Douane Museum houdt zich m.b.t. COVID-19 aan de richtlijnen van het RIVM: https:   www.rivm.nl coronavirus-covid-19 kinderen. Er zijn daardoor aanpassingen rondom onze museumprogramma’s waar we u graag op attenderen.

BINNENKOMST

De docent meldt de school aan bij de collega’s aan de balie. De groep leerlingen wacht nog even buiten. Als het bezoek is aangemeld, mogen de leerlingen   het museum binnen. LET OP: Kinderen boven de 12 dragen verplicht een mondkapje.

De leerlingen worden door één van onze museumdocenten ontvangen in de welkomsthal van het museum. Afhankelijk van het gekozen museumprogramma, wacht de andere museumdocent in het educatielokaal. De kinderen leggen hun jassen en tassen in onze garderobekist. Daarna volgen de leerlingen en begeleiders de aanwijzingen op van de museumdocent

VERDELING VAN DE GROEPEN

  • PO Help de schatkist is leeg + Veilige Haven: De klas wordt in tweeën gesplitst. Bij elke subgroep blijft één begeleider vanuit de school. Meer begeleiders in het museum zijn niet toegestaan. Tijdens de museumles houden de begeleiders afstand tot de museumdocent. De kinderen hoeven geen afstand te bewaren tot de museumdocent of elkaar. Na het ontvangst gaat de ene groep naar het educatielokaal en de andere groep blijft met de museumdocent even beneden wachten. Halverwege het programma wisselt de groep met begeleiders.
  • PO Betrapt!: Vanuit school zijn er twee begeleiders welkom. Zij houden afstand tot de museumdocenten. Na het opbergen van de jassen en tassen gaat de groep mee naar het educatielokaal. De klas is vooraf al in zes subgroepjes verdeeld door de leerkracht. De zes groepjes zitten apart aan een tafel en werk in groepsverband aan de museumopdracht. Tijdens het programma Betrapt! blijven de twee begeleiders het eerste uur op de eerste verdieping van het museum en monitoren de leerlingen die zelfstandig aan het werk zijn aan de museumopdrachten. Uitleg is niet nodig, dit doen de museumdocenten in het lokaal. Het tweede uur van de les mag één van de begeleiders in het lokaal naar de presentaties komen kijken. De andere begeleider zal beneden in het museumcafé wachten tot het einde van het programma.
  • VO Veilige haven: Als de groep verdeelt is in twee subgroepen gaat het programma beginnen. Maximaal twee begeleiders zijn vanuit school welkom in het museum. Eén groep met begeleider volgt de presentatie in het educatielokaal terwijl de andere groep zelfstandig de opdrachten maakt op de expositiezaal. De begeleider vanuit school blijft bij de groep terwijl de leerlingen de route van het opdrachtvel volgen en ziet erop toe dat de leerlingen zich houden aan de regels die gelden in een museum. Halverwege de les, zullen de twee groepen omwisselen. De leerlingen van het VO hoeven geen afstand te houden tot elkaar, maar wel tot de museumdocent en hun eigen leerkracht.

HANDEN WASSEN

Na het ophangen van de jassen vragen wij alle leerlingen hun handen te wassen of de desinfecterende handgel te gebruiken. Afhankelijk van de grootte van de groep, zijn daar verschillende plekken voor in het museum. De museumdocent zal de groep aansturen. In het educatielokaal en in de toiletruimte van het museum kunnen kinderen hun handen wassen. De begeleiding vanuit school ziet erop toe dat dit niet te veel tijd in beslag neemt.

TIJDENS DE LESSEN

Alle expositieruimtes zijn voorzien van een ventilatiesysteem. Zo ook het educatielokaal. De toegangsdeur tot het lokaal laten wij open. De leerlingen onder de twaalf mogen zich vrij bewegen in het lokaal en de spullen die nodig zijn voor de les, gezamenlijk gebruiken.

De leerlingen van de VO klassen zitten op vaste plekken en mogen de spullen die tijdens de les tentoon worden gesteld niet aanraken. Na de les verzoeken wij de leerlingen hun tafel even te ontsmetten met de desinfectie doekjes aanwezig in het lokaal.

KLACHTEN

Veiligheid voor iedereen staat voorop. Indien één van de begeleiders, leerlingen of museumdocenten klachten ontwikkelt, ondernemen wij direct actie. Stel ons daarom tijdig op de hoogte. Indien wij geen docenten hebben om het museumprogramma te begeleiden, proberen wij de school zo snel mogelijk te informeren. Er worden dan geen kosten berekend. Van de scholen die bij ons een programma hebben geboekt, verwachten wij ook tijdig een afmelding indien ziekte van een begeleider het bezoek verhindert.

 

Wij vertrouwen erop dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen per telefoon: 088-1514900 en per e-mail educatie@bdmuseum.org Wij zijn blij u weer te mogen ontvangen in het museum en kijken uit naar het bezoek van alle scholen dit jaar.