Extra lesmateriaal voor in de klas

Vervangende les i.p.v. een excursie naar het museum

Wij richten ons met het hier geplaatste lesmateriaal op de leerkrachten PO groep 7 & 8 die momenteel geen educatieve excursie ondernemen met de klas en daarom extra lesmateriaal zoeken naast de gangbare lessen als rekenen en taal.

Ideeën + lesmateriaal

In de handleiding (praxisbulletin) is informatie te vinden over het museum en de lesprogramma’s. We bieden hierbij drie mogelijk in te zetten thuisopdrachten/spelactiviteiten:

  • Een zelfstandige opdracht waarbij leerlingen inzicht krijgen in het hoe en waarom van belastingen en zelf een begroting gaan maken. Download hier het Werkblad en Antwoordenblad.
  • Ideeën voor een spelopdracht waarbij leerlingen zich verdiepen in het werk van de Douane aan de grens en wat je als reiziger wel of niet mee mag meenemen. In de handleiding staat een handvat voor een les en opzet voor een klassikale activiteit- het ‘Nog iets aan te geven- spel’. Dit kan naar een thuissituatie omgezet worden. Hier zijn de kaartjes te downloaden, die je nodig hebt voor het spel.
  • Plus een extra knutselopdracht Deze opdracht heeft knutsel en speel ingrediënten. Knutsel een container kijkdoos en verstop de smokkelwaar tussen de lading in de container. Kijkdoos klaar? Laat de leerlingen als echte douaniers zoeken naar elkaars verboden spullen. Download hier de materialen: THUISWORKSHOP_DOUANE_KIJKDOOS, THUISWORKSHOP_knipblad_container, THUISWORKSHOP_knipblad_lading, THUISWORKSHOP_knipblad_smokkelwaar

           

Wil de klas meer weten over het werk van de Douane of over de verboden goederen in deze container? Bekijk dan samen het Douane spreekbeurtpakket op deze site bij Kids/Spreekbeurt Douane.

Praxisbulletin: Dit materiaal is ontwikkeld (voor leerlingen van groep 7 en 8 bovenbouw) door Praxisbulletin in samenwerking met het Belasting & Douane Museum. Praxisbulletin is een uitgave van uitgeverij Malmberg www.praxisbulletin.nl

Hulp op afstand

Mocht u vragen hebben over het toepassen van het lesmateriaal vernemen wij dit graag. Mail ons via educatie@bdmuseum.org