Open monumentendagen ; Iconen en Symbolen

Open Monumentendagen 10-11 september: Iconen en symbolen

Tentoonstelling (laatste weekend) 

Opstand! Het grootste belastingoproer uit de Nederlandse geschiedenis

Open Monumentenweekend is tevens de laatste kans om deze tentoonstelling te bezoeken. Ontdek hoe belastingen een rol speelden in wat als de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) de geschiedenisboeken is in gegaan. Een tentoonstelling vol iconen die symbool staan voor belastingen en het verzet ertegen. Zoals de Tiende Penning waarmee de hertog van Alva de belastingheffing naar zich toe wilde trekken. Dit voerde tot verzet van de Geuzen, herkenbaar aan geuzenpenning en bedelnap. Het groeide uit tot een onafhankelijkheidsstrijd. Daarin was propaganda minstens zo’n krachtig wapen als het militair geschut op het slagveld. Alva leek onverslaanbaar in zijn rijkversierde harnas, het topstuk van de tentoonstelling. Tegen de oproer was hij niet bestand, en moest het veld ruimen. Ook aan zijn bliksembezoek aan de Opstand! in Rotterdam komt nu een einde. Na dit weekend vertrekt Alva definitief uit Nederland.  

Zaterdag en zondag, 11.00 – 17.00 uur