Oratie nieuwe buitengewoon hoogleraar Rex Arendsen

Rex Arendsen aanvaardde op vrijdag 16 september officieel zijn ambt als bijzonder hoogleraar in Maatschappelijke en historische context van belastingrecht aan de Universiteit Leiden bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Onder grote belangstelling van familie, vrienden, professoren en studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, collega’s van de Belastingdienst, bestuur en medewerkers van het Belasting & Douane Museum, hield hij  zijn oratie ‘Eenvoudig belasting heffen. Tussen droom en daad’.

Eenvoud
In een prikkelend betoog over de uitvoerbaarheid van belastingwetgeving, werd de complexiteit ervan ontleed aan de hand van begrippen als eenvoud en ingewikkeldheid. Duidelijk is dat eenvoud een belangrijke factor is voor een uitvoerbaar systeem. Maar eenvoud is een ingewikkeld concept, zo blijkt, want beide begrippen zijn subjectief en de beleving ervan is afhankelijk van competenties en rol van de betrokken actoren. Rex, naast bijzonder hoogleraar ook manager van domein Onderzoek van B/CKC, wees daarbij op het onderscheid tussen juridische, vaktechnische en administratieve ingewikkeldheid en hanteert bij de beschouwing hiervan het perspectief van belastingen als informatiesysteem.

Historisch perspectief
Rex Arendsen zal vanuit zijn bijzondere leerstoel nieuwe kennis en inzichten vergaren over de maatschappelijke en historische context van het belastingrecht. Het historisch perspectief richt zich op de ontwikkeling van het belastingsysteem in Nederlands-Indië in de eerste helft van de twintigste eeuw. De vennootschapsbelasting en de loonbelasting werden daar als eerste binnen ons koninkrijk ingevoerd.

De huidige maatschappelijke context staat centraal in het onderzoek naar mogelijkheden voor vereenvoudiging van het belastingsysteem binnen onze complexe informatiemaatschappij. Samen met twee promovendi doet Arendsen momenteel onderzoek naar deze vraagstukken.

Leerstoel
De leerstoel Maatschappelijke en historische context van het belastingrecht is ingesteld door het Belasting & Douane Museum en komt voort uit een decennialange samenwerking tussen het museum en de vakgroep Fiscaal Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Eerder werd de leerstoel ‘Geschiedenis van het Belastingrecht’ in Leiden bekleed door prof. dr. Ferdinand Grapperhaus (1927- 2010) in begin jaren ‘90 tot 1995 en door prof. mr. Onno Ydema van 1995 – 2013.