Steun Mondriaan Fonds voor bijzonder onderzoekproject

In het kader van de ‘Open Oproep 75 jaar Vrijheid (2020)’ ondersteunt het Mondriaan Fonds het
bijzondere onderzoekproject Vermogensonteigening na de Tweede Wereldoorlog door het NBI en
de Belastingdienst en ons vermogen daarvan te leren. Het project wordt uitgevoerd door het Belasting
& Douane Museum in samenwerking met Tilburg University, Radboud Universiteit en het
Nationaal Archief.

Het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed
en het ministerie van VWS, maakt door ondersteuning van deze projecten zichtbaar dat het
Fonds via de samenleving investeert in kunst en erfgoed en daarmee het draagvlak versterkt.
Het Mondriaan Fonds is positief over het plan van het Belasting & Douane Museum om het naoorlogs
beleid van onteigening en ontrechting van het vermogen van landverraders, vijandelijke onderdanen
en afwezigen (vaak van Joodse afkomst) vanuit een historisch en juridisch perspectief
te analyseren.

Het Mondriaan Fonds meent dat dit onderwerp een hoge urgentie heeft: dit nog
onderbelichte thema is van meerwaarde voor de kennis over de Tweede Wereldoorlog. Men is
positief over de zichtbaarheid van het project, mede door het gedegen uitgewerkte tentoonstellingsconcept en de voorgestelde ideeën voor publicatie.

Het Mondriaan Fonds ondersteunt het project met het maximale bedrag van € 300.000. Het
project loopt tot eind 2023. Het Belasting & Douane Museum zal de uitkomsten van het onderzoek
op inspirerende en professionele wijze met het publiek delen.

De onderzoekgroep bestaat uit:

Prof. dr. Peter Essers, hoogleraar Belastingrecht Tilburg University; Mr. dr. Sonja Dusarduijn, universitair docent Belastingrecht Tilburg University; Dr. Marieke Oprel, universitair docent Politieke Geschiedenis Radboud Universiteit. Voor informatie kunt u terecht via info@bdmuseum.nl.