News

Je land in een koffer

Je land in een koffer  Ieder jaar presenteert de minister van Financiën de Miljoenennota op Prinsjesdag, de enige dag dat Nederland in één koffertje past. Dat is vooral een verhaal in euro’s, maar het gaat  eigenlijk over de werkelijke waarde van Nederland. Zaken die we belangrijk en bijzonder vinden in onze samenleving. Die we koesteren. …

Read more