20 oktober: Indonesië centraal in lezingen over belastingen in koloniaal perspectief

Op donderdag 20 oktober organiseert de Stichting Geschiedenis van de Overheidsfinanciën (SGvdO) een middag over Fiscale ontwikkeling in koloniaal perspectief met lezingen door Prof. dr. ir. Rex Arendsen en historicus drs. Maarten Manse.

Maarten Manse belicht het financieel beleid van de VOC in Azië, met name in de Indonesische archipel. Vandaaruit  schetst hij de overgang naar 19e-eeuwse koloniale inkomsten, zoals het Cultuurstelsel en de landrente. Rex Arendsen bespreekt de fiscale modernisering in Nederlands-Indië tussen 1870 en 1942. Daarbij  focust hij op de vaak problematische vervanging van oude belastingen, zoals  ‘herendiensten’ en pacht, door moderne belastingen zoals de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting.

 

Rex Arendsen bekleedt namens de Stichting Belastingmuseum Prof. dr. Van der Poel de bijzondere leerstoel ‘Maatschappelijke en historische context van belastingrecht’ aan de Universiteit Leiden bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is hij manager bij het domein Onderzoek van Belastingdienst/Centrum voor Kennis en Communicatie.

 Maarten Manse is historicus met een speciale interesse in de koloniale geschiedenis van voornamelijk Indonesië. Zijn onderzoek/promotie vindt plaats in het kader van de historische context van belastingrecht, en richt zich op de ontwikkeling van moderne belastingheffing in Nederlands-Indië, 1870-1942.

 

 

Datum:            donderdag 20 oktober 2016

Tijd:                 13.30 uur  –  17.00 uur

Plaats:              Belasting & Douane Museum, Parklaan 14-16, Rotterdam

Prijs:                gratis

Aanmelding:   uiterlijk 18 oktober, via reserveringen@bdmuseum.org