Online collectie

Het museum heeft in totaal enkele tienduizenden aan belastingen en douane gerelateerde objecten in depot. Bijna 500 prenten, unieke documenten, schilderijen en objecten zijn hier online te bekijken en te raadplegen. Zoals de zilveren munt van Titus, de zoon van de Romeinse keizer Vespianus, die in het jaar 70 na Christus een urinebelasting heeft ingevoerd om zijn veldtocht naar Jeruzalem te bekostigen. En het rijwielplaatje uit 1933/34 dat als bewijs van betaling van de rijwielbelasting op de fiets moest worden aangebracht.

Wilt u een object uit onze collectie in bruikleen? Bekijk onze regels en voorwaarden op Bruikleenbeleid.